Bladmuziek piano: waarom zou je noten leren lezen? (2023)

Laten we eerlijk zijn,bladmuziek voor piano leren lezen wordt waarschijnlijk niet je nieuwe favoriete tijdverdrijf.

Het lijkt soms een hele uitdaging en je verliest gemakkelijk je motivatie als je niet de juiste beweegredenen hebt.

Als je echter leert om de motivatie uit jezelf te putten, in plaats van bladmuziek te leren lezen omwille van je leraar of je ouders, dan beleef je misschien juist plezier aan het hele proces.

Bladmuziek leren lezen vergt concentratie, moeite en tijd.

Maar het loont! Bovendien zal je pianospel er wel bij varen.

Als je bladmuziek kunt lezen leer je de muziek veel sneller spelen, kun je gemakkelijker samenwerken met andere muzikanten, je eigen muziek schrijven en een echte pianovirtuoos worden.

Pianomuziek leren lezenis alsof je een nieuwe taal leert. Je leert namelijk allerlei tekens en symbolen kennen die je zullen helpen om beter te communiceren met anderen - in dit geval andere pianisten en muzikanten.

De beste leraren Piano beschikbaar4,9 (18 reviews) Adrián30€ /u1e les gratis!5 (10 reviews) Bryan25€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Lotus58€ /u1e les gratis!5 (22 reviews) Paulus30€ /u1e les gratis!5 (8 reviews) Catarina50€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Beer50€ /u1e les gratis!5 (4 reviews) Hidde15€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Arwin25€ /u1e les gratis!4,9 (18 reviews) Adrián30€ /u1e les gratis!5 (10 reviews) Bryan25€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Lotus58€ /u1e les gratis!5 (22 reviews) Paulus30€ /u1e les gratis!5 (8 reviews) Catarina50€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Beer50€ /u1e les gratis!5 (4 reviews) Hidde15€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Arwin25€ /u1e les gratis!Let's go

Sneller nieuwe muziek leren

Een van de beste argumenten om bladmuziek voor piano te leren lezen is dat het je helpt om sneller nieuwe muziek te leren spelen.

Het opent je ogen voor het hele spectrum van muzikale symbolen en noten.

Als je precies weet wat de bassleutel en solsleutel betekenen, waar elk van de tussen- en lijnnoten komen te staan en met welke hand je ze speelt, zul je nieuwe nummers veel beter kunnen spelen door simpelweg de bladmuziek te lezen.

Net zoals je een boek leest lezen en de informatie gaandeweg verwerkt,kun je ook bladmuziek lezen en dit rechtstreekt vertalen in geluid.

(Video) Can you learn piano without reading music? The Benefits and downsides

Je zou het zelfs kunnen vergelijken met leren snellezen; hoe sneller je de informatie kunt verwerken, hoe sneller je het in de praktijk kunt brengen.

Deze symbiotische verbinding tussen lezen en musiceren zal je zowel je zelfvertrouwen als pianist als je muzikale vaardigheden enorm ten goede komen.

Speel je favoriete nummers

Je leert ook je favoriete nummers sneller oppikken, zelfs als je ze nog nooit hebt gespeeld.

Via websites als 8Notes vind je een ruime selectie pianobladmuziek in elk genre, van klassiek tot pop.

Hier vind je al je favoriete nummers in bladmuziek en kun je ze naspelen door mee te lezen.

Dit is ongetwijfeld een van de eerste dingen die elke beginnende muzikant wil doen wanneer ze voor het eerst hun favoriete instrument bespelen. Dat geeft ontzettend veel motivatie.

Als je het gevoel hebt dat bladmuziek leren eentonig of saai wordt, kun je een van je favoriete liedjes leren spelen. Zo raak je terug gemotiveerd.

Er zijn ongetwijfeld enkele geschikt liedjes voor beginners die je kunt leren spelen terwijl je de muziek leest en je alle verschillende noten en symbolen leert herkennen.

De beste leraren Piano beschikbaar4,9 (18 reviews) Adrián30€ /u1e les gratis!5 (10 reviews) Bryan25€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Lotus58€ /u1e les gratis!5 (22 reviews) Paulus30€ /u1e les gratis!5 (8 reviews) Catarina50€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Beer50€ /u1e les gratis!5 (4 reviews) Hidde15€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Arwin25€ /u1e les gratis!4,9 (18 reviews) Adrián30€ /u1e les gratis!5 (10 reviews) Bryan25€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Lotus58€ /u1e les gratis!5 (22 reviews) Paulus30€ /u1e les gratis!5 (8 reviews) Catarina50€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Beer50€ /u1e les gratis!5 (4 reviews) Hidde15€ /u1e les gratis!5 (7 reviews) Arwin25€ /u1e les gratis!Let's go

Samenwerken met andere muzikanten

Bladmuziek piano: waarom zou je noten leren lezen? (100)
De mogelijkheden tot samenwerking beginnen pas echt als je bladmuziek kunt lezen. (Bron: Unsplash.com)

Tenzij je echt van plan bent om alleen te spelen, wil je ongetwijfeld een samenspelen met vrienden.

(Video) How Good Are You at Reading Sheet Music? 1 Hour Challenge

Samenwerken met andere muzikanten is een uitstekende manier omde zaken boeiend te houden. De resultaten hiervan zijn soms wonderbaarlijk.

Hoewel je misschien denkt je enkel goed piano moet kunnen spelen om samen te werken met anderen, is er meer nodig dan dat.

Om synchroon te kunnen spelen met andere muzikanten, moet je effectief met hen kunnen communiceren.

In de muziek kun je ofwel een stuk op het gehoor leren, ofwel door bladmuziek te lezen.

Als je een van de weinige leden van de groep bent die niet weet hoe je bladmuziek leest, dan kun je misschien niet helemaal volgen.

Als je slechts één manier kent om muziek te leren spelen, dan ben je als een ééntalige leerling in een tweetalige klas - je kunt je punt waarschijnlijk nog wel overbrengen, maar het wordt moeilijk.

Veel mensen zullen zich ook schamen als ze niet weten hoe ze bladmuziek moeten lezen in het gezelschap van anderen die dat wel kunnen.

Het is absoluut niets om je voor te schamen, maar als je muziek kunt lezen hoef je je alvast geen zorgen meer te maken.

Je eigen muziek schrijven

Bladmuziek piano: waarom zou je noten leren lezen? (101)
Je eigen muziek schrijven kan een erg boeiend aspect zijn van je pianospel. (Bron: Unsplash.com)

Misschien wil je alleen maar bestaande nummers spelen, maar er valt niet te ontkennen dat je eigen muziek schrijven een zeer lonende uitdaging kan zijn.

Zelfs als je geen aspiraties hebt om een succesvolle songwriter te worden, is het iets wat maar weinigen echt kunnen.Je zult er daarenboven ook een betere pianist door worden.

(Video) Noten leren lezen 101 Deel 1 - Zo leer je vlot muzieknoten lezen

Als je je eigen muziek kunt schrijven, zul je waarschijnlijk ook bepaalde patronen in bestaande nummers kunnen herkennen en beter begrijpen waarom bepaalde specifieke noten elkaar precies opvolgen.

Dit bevordert je vermogen om te improviseren, aangezien je dan weet waarom bepaalde notencombinaties goed aanslaan.

Bovendien zul je muziek ook beter kunnen onthouden door ze te noteren.

Als je binnenkort een pianotest hebt en je moeite hebt om de belangrijkste noten te onthouden, kan het nuttig zijn om te weten hoe je ze noteert.

Telkens als je de noten opschrijft, zul je je kennis van het nummer versterken en het, in theorie, gemakkelijker kunnen spelen.

Bouw je kennis van de theorie uit

Muziektheorie lijkt soms wat droog als je alleen geïnteresseerd bent in piano spelen.

Elke muzikant kan echter baat hebben bij het verdiepen van zijn theoretische kennis, het is namelijk een andere manier om muziek meer te doorgronden.

Als je alle verschillende noten kunt onderscheiden, en weet waar ze zich op of buiten de notenbalk bevinden, dan kun je muziek visualiseren.

Deze gave om een levendig beeld in je geest te schilderen levert je een bijna driedimensionaal perspectief van muziek op.

Dit versnelt ongetwijfeld het leerproces, maar stelt je ook in staat om uit de losse pols iets op de piano te spelen en het vervolgens duidelijk in je gedachten te zien, waardoor je het meteen daarna kunt opschrijven.

Als je nooit de tijd neemt om bladmuziek te leren lezen, beperk je je potentieel om een groot pianovirtuoos te worden. Het wordt namelijk veel moeilijker om te improviseren en te herkennen waarom het ene lied goed is en het andere middelmatig.

(Video) Noten Leren Lezen - Noten lezen in de bassleutel of F-sleutel is echt niet zo moeilijk

Meer nog, als je in staat bent om precies uit te drukken wat er zo goed is aan een bepaald liedje, zul je niet alleen intelligenter klinken, maar ook het gevoel krijgen dat je de betekenis achter het liedje werkelijk begrijpt.

Ook al heb je geen echte beweegreden, het leerproces is vaak uiterst de moeite waard, en helpt je groeien als mens, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Dit komt goed van pas als je solliciteert voor banen in de muziekwereld. Je kent namelijk alle knepen van het vak. Of zelfs als je lessen notenleer wilt volgen, dan geeft dit je extra vertrouwen om te beginnen.

Bladmuziek piano: waarom zou je noten leren lezen? (102)
Het leerproces helpt je vaak groeien als mens. (Bron: Unsplash.com)

Werken aan muzikaal meesterschap

Muziek is zowel een techniek als een kunstvorm. Als je er goed in wilt worden, moet je dus alle vormen ervan beheersen.

Om het anders te verwoorden, Stephen King zei ooit: "als je een schrijver wilt worden, moet je vooral twee dingen doen: veel lezen en veel schrijven.’

Hoewel muziek schrijven en muziek spelen twee heel verschillende zaken zijn, is het meesterschap meer dan alleen spelen of schrijven.

Net zoals een goede schrijver goed moet kunnen lezen, zou je kunnen stellen dat een goed muzikant dat ook moet kunnen doen.

Het is bijna alsof je het gordijn opent en ziet wat er aan de andere kant gebeurt.

Je kijkt naar wat er onder de motorkap zit, en weet precies waarommuziek zo goed klinkt.

Door muzieknoten te lezen ontdek je de magie achter elk nummer. Daardoor kun je zelf die magie oproepen wanneer je de muziek speelt.

(Video) Voorspelen: Keyboard 1-finger Cursus 06-25 Methode De Roos Klik op Meer Tonen voor titelselectie

Je wordt geen pianovirtuoos door alleen maar bladmuziek te lezen, maar het is alvast een voorwaarde voor het meesterschap.

Zoals bij veel vaardigheden moet je niet alleen leren hoe je het doet, maar moet je het volledig kunnen doorgronden.

Als je iets niet tot in de kern begrijpt, dan wordt het moeilijk om er een echte meester in te worden.

Videos

1. Hoe Werkt De App Music Tutor - Oefenen Met Noten Lezen - Noten Leren Lezen - Uitleg Music Tutor
(Tanya Tienpont)
2. Demonstratie oefenen van het blad zingen met Musescore
(Alfred Hartoog)
3. Bassleutel lezen
(Heemgaard Muziek)
4. Hoe lees je bladmuziek voor 4-stemmig gemengd koor?
(het Voice Company koor)
5. Keyboard Leren Registreren les 07, In a litle Spanish town, keyboard bladmuziek, Score
(Muziek De Roos)
6. Gemakkelijk noten lezen
(The Piano Touch Marie-Astrid Vermaas)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 06/30/2023

Views: 5645

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.